ÚVOD


Život každého z nás je naplněn spoustou veselých a milých prožitků.

Ale život není pouze smích a bezstarostné mládí, provádí ho také často i smutné chvíle – chvíle posledního loučení. Proto jsme tu pro Vás my, abychom Vám pomohli v tak bolestné chvíli Vašeho života – při ztrátě milované osoby. Chápeme Váš zármutek i bezradnost v situacích jako je tato.

Dovolte nám tedy, abychom Vám pomohli při posledním rozloučení s Vaším blízkým a ulehčili Vám tak jeho odchod. Přejeme si stejně jako Vy, aby toto rozloučení bylo důstojné a tyto poslední chvíle byly naplněny nerušenou vzpomínkou na milovanou osobu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informační povinnost o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů

 

Ve smyslu a podle ustanovení § 14 a § 20d až § 20za zák. č. 364/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění předpisů pozdějších, s odkazem na občanský zákoník č. 89/2012 Sb. se poskytuje spotřebiteli (klientu) tato

INFORMACE o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů:

 

(1)  Prodávající informuje spotřebitele jasným, srozumitelným a snadno dostupným způsobem o subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, který je pro daný typ nabízeného, prodávaného, poskytovaného nebo zprostředkovaného výrobku nebo služby věcně příslušný. Informace musí zahrnovat též internetovou adresu tohoto subjektu, kterým je Česká obchodní inspekce – www.coi.cz. Jestliže prodávající provozuje internetové stránky, uvádějí se tyto informace i na těchto internetových stránkách.

(2)  V případě sporu mezi spotřebitelem a prodávajícím, který se nepodařilo mezi stranami urovnat přímo, poskytne prodávající spotřebiteli informace uvedené v odstavci 1 v listinné podobě nebo na jiném trvalém nosiči dat.“

Pohotovost - NONSTOP

602 380 184
602 147 257

Kancelář

Pohřební ústav Helena s.r.o.
Hrnčířská 57/10
Ústí nad Labem
400 01

rg. KS UL
vl. C18467

IČ 25440012
DIČ CZ25440012.

te.: 475 220 157

Vchod z ulice Jircháře vedle Čedoku.

E-mail

info@pohrebniustavhelena.cz

zn_kvality[1].jpg

holubice.jpg

Návštěvnost stránek

055693
Pohřební ústav Helena